Leeftijdscheck

Wij vragen altijd naar uw leeftijd, in de winkels en ook online. Bent u 18 jaar of ouder?

Weijs
Herstraat 58
5961 GK HORST

Openingstijden

Ma: 12.00 - 18.00 uur
Di: 9.00 - 18.00 uur
Wo: 9.00 - 18.00 uur
Do: 9.00 - 18.00 uur
Vr: 9.00 - 20.00 uur
Za: 8.30 - 17.00 uur
Zo: Gesloten

Drankenhandel-Slijterij Weijs úw topSlijter 100% vakmanschap

Fine Taste Good Living

Privacy statement

Privacy Statement Weijs

Privacy statement

Inleiding
Drankenhandel-Slijterij Weijs B.V. verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met wet- en regelgeving en respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website. In deze privacyverklaring legt Drankenhandel-Slijterij Weijs B.V. uit welke (persoons)gegevens zij verzamelt en verwerkt en voor welke doeleinden. Daarnaast kunt u in dit Privacy statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met ons.

Toepasselijkheid
Deze verklaring ziet op de gegevensverwerking van Drankenhandel-Slijterij Weijs B.V., gevestigd te Horst, Herstraat 58 (5961 GK), ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 12046551.

Verwerking en doel
De volgende gegevens worden in de volgende situaties verwerkt:
• Wanneer u lid wordt van onze wijnclub: uw naam, naw-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. De gegevens worden gebruikt om uw aankopen te kunnen registreren, zodat u punt kunt sparen en zodat wij u onze nieuwsbrief met aanbiedingen kunt ontvangen. Bij registratie geeft u ons toestemming u te mogen mailen. U kunt u ten alle tijden afmelden voor onze nieuwsbrief door onderaan in de nieuwsbrief te klikken op ‘afmelden/updaten voorkeuren’.
• Wanneer u zich aanmeldt voor onze algemene nieuwsbrief, bier- of whiskynieuwsbrief: uw naam, naw-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken wij om u onze nieuwsbrief te sturen. U geeft bij registratie toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen en u bepaalt zelf de hoeveelheid gegevens die u aan ons doorgeeft (naw-gegevens en telefoonnummer zijn optioneel). U kunt u ten alle tijden afmelden voor onze nieuwsbrief door onderaan in de nieuwsbrief te klikken op ‘afmelden/updaten voorkeuren’..
• Wanneer u gebruik maakt van onze bezorgservice: uw naam, naw-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens worden gebruikt om onze dienst te kunnen uitvoeren en u de dranken te kunnen bezorgen. Tevens worden de gegevens gebruikt voor de facturatie. Uw e-mailadres wordt niet gebruikt om u onze nieuwsbrief te sturen maar is ten behoeve van digitale facturatie.
• Wanneer u een bestelling plaatst in onze webshop: uw naam, geslacht, naw-gegevens, geboortedatum, telefoonnummer, inloggegevens, drankvoorkeuren en betaalgegevens. De gegevens worden gebruikt om u de bestelling te kunnen leveren en u zo onze dienst te verlenen. Uw e-mailadres en voorkeuren worden tevens gebruikt om u te kunnen voorzien van gerichte aanbiedingen. U kunt ten alle tijden afmelden voor deze aanbiedingen en uw voorkeuren wijzigen door onderaan in de nieuwsbrief te klikken op ‘afmelden/updaten voorkeuren’..
Drankenhandel-Slijterij Weijs behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig.

Verstrekken van gegevens aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we wel doen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens. Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan u verstrekken wij uw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:
• Personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden;
• Externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT-dienstverlener, onze transporteur, website host, onze leverancier van ons kassa-systeem en onze accountants (in voorkomende gevallen).

Externen partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten.

Opslag en bewaartermijn uw van persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben, bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst. Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

Gebruik Cookies
Drankenhandel-Slijterij Weijs B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wat zijn uw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking hiervan.

Inzage
U kunt uw eigen persoonsgegevens altijd bekijken en zo nodig laten wijzigen. Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij Drankenhandel-Slijterij Weijs B.V. over u zijn vastgelegd, dan kunt U een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u heeft gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die u zelf niet kunt veranderen, dan kunt u een verzoek hiertoe doen bij Drankenhandel-Slijterij Weijs B.V u kunt verzoeken dat Drankenhandel-Slijterij Weijs B.V uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
U heeft daarnaast, onder voorwaarden het recht om Drankenhandel-Slijterij Weijs B.V te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van Bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang ´ van Drankenhandel-Slijterij Weijs B.V of een derde plaatsvindt, dan heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
U heeft het recht uw persoonsgegevens van Drankenhandel-Slijterij Weijs B.V te verkrijgen. Drankenhandel-Slijterij Weijs B.V zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op een eenvoudige wijze in een andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw persoonsgegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Drankenhandel-Slijterij Weijs B.V daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren aan u.

Ontvangen van persoonsgegevens
Het kan zijn dat Drankenhandel-Slijterij Weijs B.V. verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wanneer zulks het geval is dan zal Drankenhandel-Slijterij Weijs B.V , zo snel als redelijkerwijs mogelijk, de gewijzigde versie publiceren op haar website.

Waar kunt u terecht met vragen en klachten?
Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en/of de wijze waarop Drankenhandel-Slijterij Weijs B.V uw gegevens gebruikt, wilt u uw gegevens inzien, wijzigen, bezwaar maken of uw toestemming intrekken, dan kunt u een e-mail sturen naar info@slijterijweijs.nl of telefonisch contact opnemen met 077-3981463. Daarnaast kunt u ook altijd contact op nemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming, in Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.